Projecte educatiu

La nostra línia pedagògica es basa en una metodologia activa, vivencial, a partir de l’observació i l’experimentació directa, alhora que té en compte el nivell de maduració i el ritme d’aprenentatge individual de cada infant.

Concretament, la metodologia que utilitzem està basada en el mètode Decroly. Entenent les necessitats bàsiques dels infants com la clau per conèixer els seus interessos i, així poder definir els temes que es tractaran durant el curs.

Per tant, treballem a través de centres d’interès, amb activitats basades en el joc i l’experimentació com a font d’aprenentatge.

En definitiva, a la Llar d’infants Les Rialles el joc i el treball s’uneixen per aconseguir que els nostres alumnes gaudeixin aprenent.